Damallsvensk fotboll också 2021 – och hopp om en utökad satsning

Foto. PER MONTINI

Damallsvensk fotboll också 2021 – och hopp om en utökad satsning

Den 29 december meddelade styrelsen för  Kopparbergs/Göteborg FC att föreningens elitsatsning skulle gå in i en ny fas för att säkerställa damfotbollen i Göteborg på lång sikt.
Motiven för beslutet redovisades här på hemsidan och i ett särskilt pressmeddelande.
Klubben hade förväntat att beskedet skulle leda till förvåning och resa många frågor och skapa osäkerhet och oro hos de som närmast berörs.
Detta hade vi tagit höjd för genom att försäkra att föreningen står fast vid samtliga sina ekonomiska åtaganden under kontraktstiden.
För att stödja spelarna samt även hantera processen att hitta vägar framåt har föreningen anlitat advokat Carl Fhager, MAQS Advokatbyrå.

Vad vi däremot inte förväntade oss var det stora, överväldigande och positiva intresset från privatpersoner, företag och fotbollsföreningar för att behålla föreningens elitverksamhet.
Vi överraskades av att så många klev fram och visade vilja att hjälpa till att finna lösningar för att behålla en elitverksamhet för damfotbollen i Göteborg.
Vår strategiska uppfattning, som vi givit uttryck för, att Kopparbergs/Göteborg FC behöver integreras med en större organisation står fast.
Det är ett ovillkorligt krav för att sikt kunna fortsätta en elitsatsning med långsiktig konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Till klubbens stora glädje och tacksamhet har det kommit ett positivt gensvar från ett par föreningar om att utveckla damfotbollen i Göteborg i ett nära samarbete oss emellan. Vi kommer utan dröjsmål att sätta oss med de aktuella föreningarna och diskutera förutsättningarna för detta. Vår ambition är att ha en lösning klar under våren.

Detta innebär också att vi kommer att spela i OBOS Damallsvenskan 2021 – och delta i Champions League till hösten.

”Som vi tidigare meddelat kommer projektet att starta upp tjej- och damfotboll i Göteborg, som har varat i 17 år, nu att gå in i fas två. Genom att ha en intention till ett nära samarbete med en etablerad förening hoppas vi kunna ge damfotbollen i vårt område de bästa förutsättningarna att utvecklas under lång tid”, säger föreningens ordförande Peter Bronsman.

Visa fler